Love-orgonite

Channeling

Inzicht consult woensdag 6 september 2006: Door Willemien Timmer

Spirituele praktijk Apofyliet
T.b.v. Monique Calis

Aanvraag per mail.

Foto’s:De vraag: Reading channeling op de werking van de orgonite t.b.v. Moeder Aarde;

Waarom mag ik deze orgonite’s maken? Zou je dan ook de Ankh mee kunnen channelen, volgens mij heeft die er ook wat mee van doen?

Afstemming vooraf (in het kort):

Ik stem me af op de gebruikelijke manier, dit keer m.b.v. mijn grote Regenboog Isis kristalpunt en kristallen schedel Khanuka, Isis en Elijah. Wanneer ik me afstem en verbind met Shamballa stappen direct verschillende Lichtmeesters naar voren in energie, namelijk: Metatron, Elijah, Kuthumi en Serapis Bey. Deze Lichtmeesters en energieën zullen op de achtergrond dit consult begeleiden en ondersteunen.

En Metatron neemt nu het woord. De channeling:

” Stralende ster van ons Universum!

We zijn zeer verheugd op deze wijze te kunnen communiceren met je, om je meer achtergrond-inzicht te mogen verschaffen op het werk wat je reeds aan het uitvoeren bent. Weet echter dat met deze verbinding, die vanuit deze communicatie met elkaar ontstaat, ook de nodige healing en energie zal beginnen te stromen, die ook jouw Bewustzijn langzaamaan verder zal doen openen voor de Kennis van je Ziel. Die reeds door je heen werkt in je creaties, maar die ook directer tot je zal gaan spreken.

De oude Kennis die je reeds toepast heb je als Ziel zijnde in oude incarnaties reeds eerder toegepast, daarom ook lijkt het zo vanzelf, op natuurlijke wijze te stromen. Weet echter dat de toepassingen van dergelijke objecten in oude tijden voor geheel andere doeleinden werden ingezet dan in het heden op aarde. In het verleden werkte je, o.a. ten tijde van het Midden Rijk van Atlantis, met deze kennis en toepassingen om een beter wereld/natuur beeld te creëren. Je kon als het ware middels je intentie en de stof die je creëerde nieuwe natuur van Moeder Aarde ondersteunen in de positieve zin. Je kon een landschap creëren die harmonie uitstraalde en volkomen balans representeerde. Je schepte als het ware hiermee plekken op aarde die de energie en zuiverheid hoog hielden en die als een waar Paradijs waren. Je kon middels deze hulpmiddelen een landschap positief beïnvloeden en de loop van rivieren veranderen, om de meest optimale, hoogst mogelijk Goddelijke Kracht van die plek aan te spreken, opdat het deze Kracht ook manifesteerde op de aarde. In feite werkte je, met wat jullie tegenwoordig feng shui noemen, maar dan in het groots, op Moeder Aarde gericht. De toepassingen, gericht op het nu, vloeien voort uit deze oude Ziels kennis en de hunker vanuit je hart om een Liefdevolle, harmonieuze wereld te scheppen. Dat is wat jullie de weg naar Ascensie, de Droom van Moeder Aarde noemen.

Middels de objecten, die nu orgonite genoemd worden, creëer je een neutrale energie zone die belastende energieën ontlaad. Om als het ware de plus en min pool neutraal, in balans te brengen. Omdat de oude Atlantische herinnering en kennis (bewustzijn) ontbreekt, kun je deze krachten nog niet maximaal aanwenden. Dat wordt echter anders wanneer je, net als in die oude dagen, de scheppende Levenskracht van de Ankh hierbij in zet. Zoals je Ziel zich dat ook, daar ergens in de verte her-innert. Niet voor niets ook is ook dit symbool/healingtool van Leven weer op jouw Pad gekomen in het hier en nu.

Middels het half bewust toepassen van deze oude Zielen Kennis, worden in jouw Bewustzijn ook telkens opnieuw oude her-inneringen aangeraakt en getriggert. Energieën die er voor zorgen dat nieuwe schoonmaak, healing en Bewustwording in je leven mag plaats vinden. Opdat uiteindelijk je Poorten van Bewustzijn zich zover mogen openen dat je heel Bewust ook weer deze Kennis en toepassingen zult her-inneren. Pas dan zal zich de ware kracht van jouw Ziel en dat wat je creëert zich aan je openbaren. En vanaf dat moment ook zal je creatie, de orgonite, nog vele malen krachtiger werk mogen verzetten. Wat het nu doet, voor de energie op plaatsen en voor Moeder Aarde, is de negatieve lading, straling of zwaarte energieën neutraliseren. Het doet er verder niets mee, maar neutraliseert het. Echter, wanneer jouw Bewustzijn verder ontwaakt (juist ook door verder te werken zoals je met deze materie werkt) dan zal de Kracht ervan zo dusdanig toe gaan nemen, dat je ook daadwerkelijk middels je orgonite de energie niet alleen in balans, neutraal, brengt, maar dan gaat het ook krachtig werken als transformator. Dan zet het al die kracht van straling en zwaarte om in Goddelijk Licht, opdat ook daadwerkelijk opnieuw heel bewust gewerkt mag worden aan het creëren van het Paradijs op Aarde. Voel je echter niet bezwaard door onze woorden. Weet dat alles zich openbaart op de juiste tijd. Vele Zielen van de mensheid zijn nu ook niet klaar voor dergelijke krachtige transformatoren. En in jouw unieke eigen groei, die gewoon verder gaat, in stroomversnellingen, zal zich die tijd en Kennis vanzelf openbaren. Ook wanneer jij er klaar voor bent. Het vergt echter nog het nodige werk aan schoonmaak, bewustwording van hele oude lagen, die deze Kennis nog bedekken, alvorens die tijd rijp is. Maar weet dat je bezig bent om een van je Goddelijke Doelen tot ontwaken te brengen, dat je deze Droom van jouw Ziel, als Creator voor Moeder Aarde, aan het openen bent. Nieuwe groei, ontwikkeling en healing dienen zich hiermee dus ook aan. Een wonderschoon Pad op weg naar je Ziels bestemming! Weet dat velen van ons je ondersteunen, tijdens de processen van groei, maar ook tijdens het creëren en scheppen van je orgonites. Opdat ze werkelijk een hoger Doel dienen! Zeker wanneer ook zij, middels jouw Bewustzijn, in volle potentie tot ontwaken komen! We zijn bij je, in Kracht, steun, wijsheid en Liefde. IK BEN Metatron”

*Opmerking van Willemien: Lieve Monique, Wauw! Da’s echt niet even niks zeg wat jij allemaal aan het doen en maken bent! Hoewel het voelt, en ook wordt aangegeven, als dat alles nog in de kinderschoenen staat, is dit wel heel erg bijzonder hoor! Het voelt ook als grote Kracht en dat dat alleen nog maar veel groter mag worden, dat is alleen maar WAUW! Ik hoop echt van HARTE dat je iets aan dit consult mag hebben en dat het je de antwoorden of inzichten brengt die je hoopte te vinden, maar dat kan haast niet missen, lijkt me. Ik ben heel benieuwd naar je reactie! Warme hartegroet, Willemien

Inzicht consult woensdag 29 april 2009

T.b.v. Monique Calis

Aanvraag per mail.

Foto:

De vraag: Het gaat mij eigenlijk om een vervolg van de vorige channeling en natuurlijk meer over mijn ontwikkeling…Naast de orgonite en chembusters wat toen nog in de kinderschoenen stond en inderdaad gegroeid is tot iets groots en krachtige transformatoren, maak ik nu zelf schedels….Heb zomaar een eigen ning-site opgezet wat ook ineens een communiteit is geworden van delen en elkaar verder helpen, zo mooi…
Ik krijg alleen geen direct contact met mijn helpers en dat mis ik ….Wel weet en voel ik dat ze er zijn en daar ben ik al heel blij mee!
Uiteraard is mijn schedel kring aardig uitgebreid.
Hier kun je een indruk krijgen van het maken van Luna, de volgende, Sophia, staat even in de wacht, maar doet al veel…
Hoop dat je voldoende weet, nu ik zal gelijk het bedrag overmaken en hoop dat jij ook plezier beleeft aan de channeling!
Afstemming vooraf (in het kort):
Ik stem me af op de gebruikelijke manier, dit keer m.b.v. kristallen schedel Sahu Shems, Isis, Pintar en Shahib.
Wanneer ik me afstem en verbind met Shamballa stappen direct verschillende Lichtmeesters naar voren in energie, namelijk: Sananda, Maria Magdalena, Sanat Kumara, Kuthumi, Lady Gaia, Isis en Serapis Bey.
Ook mijn Hoger Bewustzijn en/of Tweelingstraal verbinding Sheshat/Thoth is duidelijk voelbaar als een groot energieveld aanwezig en vormt het kanaal tot gelijkwaardige communicatie en uitwisseling in de boodschappen van de begeleiding.
Deze Lichtmeesters en energieën zullen op de achtergrond dit consult begeleiden en ondersteunen. En Kuthumi neemt nu het woord.
De channeling:
“ Stralend Lichtwezen van ons Hart! We zijn verheugd dat we vandaag rechtsreeks een connectie met je hart kunnen leggen voor uitwisseling van hart tot hart, voor heling, Bewustwording en inzichten.
In de fase van groei waar je momenteel staat is het essentieel dat er nieuwe openingen en inzichten binnenkunnen stromen in je Bewustzijn, met betrekking tot
© Inzicht Consult door Willemien Timmer, Spirituele Praktijk Apofyliet
www.apofyliet.nl info@praktijk-apofyliet.nl
de Taken die je aan het uitvoeren bent, in overeenstemming met je Zielsbestemming.
De afgelopen jaren heb je een enorme groeispurt gemaakt en ben je dieper verinnerlijkt, waarmee je een steeds dieper verstaan hebt ontwikkeld van je Bestemming en Bedoeling. Echter de tijd voor een nieuwe fase/verdieping breekt aan. Dat betekend dat het werk dat je reeds verricht, neerzet en uitdraagt toe is aan een nieuwe uitdaging, die het uiterste van je Bewustzijn zal vergen. Tegen deze nieuwe fase loop je momenteel met regelmaat op, welke soms lijkt als zijnde een drempel, en die nog niet echt de verheldering heeft weten te vinden. Je voelt, er komt iets nieuws aan, maar het is nog niet te ‘pakken’ (zien, beleven, neer te zetten). Deze tijd breekt echter spoedig aan en zal nieuwe vooruitgang en stroomversnellingen in je groei mogen gaan brengen.
De fase die zich aandient is er een van verdieping van alle voorgaande groei. Het betekend dat er zich een dieper verstaan zal mogen ontwikkelen van de Taken die je reeds uitvoert. Dat betekend echter ook dat er daardoor meer betekenis aan je werk gegeven kan worden, wat ook weer zal leiden tot nieuwe inspiratie die op je Pad zal komen en aansluit bij je Bewustzijn en groei in het Ultieme Nu.
De veranderingen en groei die noodzakelijk zijn in het Nu van je ontwikkeling zullen geactiveerd mogen worden door een diepere verbinding met je eigen Hart te maken, welke de Sleutels draagt tot de Portals of your Soul. We zijn vandaag bijeen gekomen om deze eerste activaties in overeenstemming en in samenwerking met je Monadisch Bewustzijn vandaag nieuw leven in te blazen en wakker te ‘kussen’. De rest van het proces zal gaandeweg in de komende weken vanuit een natuurlijke innerlijke stroming mogen gaan ontvouwen. En dat betekend dat zich reeds nieuwe processen en uitdagingen aandienen.
Wat we vandaag voor je mogen doen is een eerste activatie van je hart, welke je Ziel verder over zal nemen (komende weken) en telkens opnieuw zullen hierdoor dieper Wezenslagen van je Hart mogen ontvouwen.
Het zijn de vereende Krachten van Isis, Lady Nada en Sananda, die via het Christus Bewustzijnsveld de coderingen van het Eenheids Bewustzijn op 5D niveau aan je hart mogen aanreiken. We zullen hiertoe een kleien opening mogen maken in je 4D hartfrequenties, waardoor een ontlading zal ontstaan vanuit je diep onbewuste. Oude opgeslagen pijn, blinde vlekken en onverwerkte (karmische) emoties mogen van hieruit bevrijding en verheldering vinden. We zien namelijk dat zich hierin blinde vlekken bevinden die te maken hebben met het niet kunnen verstaan van je Persoonlijke begeleiding, die te maken hebben met oude incarnatiecyclussen. Deze oude ballast draagt er aan bij dat het ‘dragen van Kennis’ tot op heden niet mogelijk was, zij het tot bepaalde hoogte (3D en 4D niveau). Maar gezien de tijdsperiode en frequentie verhogingen op aarde in deze tijd, is het tijd in jouw groei en ontwikkeling om je Hart te gaan verheffen en aan te spreken op het werkelijke 5D niveau. Door de illusies die vastgehouden werden in je 4D hartfrequentie maakte je soms even contact met je 5D-hartfrequentie, waarna deze weer ‘af zakte’ tot een 4D frequentie en dat maakte dat je ‘blind diende te varen’ zonder rechtsreeks verstaan van aanwijzingen van je Spirit en alle Hulp.
De opening en activatie die we vandaag met je mogen delen zal deze illusie van het onbewuste mogen doen stromen, opdat deze bewuster kan worden, volledig los gelaten en dat je Ware 5D-hartfrequentie werkelijk bereikbaar wordt. Dat geeft een enorme expansie van je hart, verruimt je Bewustzijn, brengt een diepe innerlijke rust en harmonie teweeg en maakt je Begeleiding, Zielenpad en Bestemming des te helderder. Deze stappen zullen je nieuwe leven mogen inluiden, met nieuwe inspiratie, een dieper verstaan van je Zelf en nieuwe Taken en Doelen, afgestemd op je Monadische Bedoeling.
© Inzicht Consult door Willemien Timmer, Spirituele Praktijk Apofyliet
www.apofyliet.nl info@praktijk-apofyliet.nl
We brengen nu de coderingen/Sleutels in je hartfrequenties, die je 4D hartfrequentie zal mogen doordringen. Dat kan betekenen dat je dit mogelijkerwijs voelt als een steek, kort bedrukt gevoel op je borstgebied, tinteling of emotionele ontlading. Deze opening zal zorgen dat je Begeleiding dichterbij kan komen en met name ook de processen voor de komende weken dieper dan ooit kan begeleiden. Weet dat je de komende periode meerdere malen diep geraakt zult mogen worden door de intense nabijheid van Engelen en Meesters, die je persoonlijk proces in goede banen helpen leiden. Maar weet ook dat de komende periode zo nu en dan ook intens verdriet of onverklaarbare Zielenpijnen zult kunnen ervaren. Weet echter dat dit alles te maken zal hebben met de opschoning van je diep onbewuste en de karmische ballast welke opgeruimd wordt om dieper en dieper te verinnerlijken.
Je zult hierdoor tevens in een veel diepere uitlijning met je Zelf komen te staan. Dat betekend niet alleen een veel diepere connectie met je hart, maar ook met je Monadisch Licht. Dat tegelijkertijd dus in dit proces ook positieve verschijnselen en hoog spirituele ervaringen deze fase kenmerken. Momenten van intens geluk (wanneer de Werkelijke 5D frequentie in je hart zich laat voelen), momenten van een vereniging met je Hoger Bewustzijn waardoor enorme inzichten je leven en Bewustzijn binnen stromen (diepere versmelting met je 5D hartfrequentie) en momenten van Goddelijke Inspiratie en Vreugde (wanneer je werkelijk gaat beleven en ervaren hoe je 5D-hartfrequentie onderdeel is van je Zijn, en dit ‘begrip’ steeds meer geïntegreerd raakt).
Wanneer dit proces zich na de komende weken steeds meer zal integreren en onderdeel wordt van je Bewustzijnsgroei, zal je steeds vaker momenten van diepe inzichten, inspiratie en uitwisseling met Begeleiding gaan ervaren, op Bewust niveau.
Van hieruit kan de hele nieuwe stroming en groei zich verder gaan ontplooien en ontvouwen. En zal je huidige werk op aarde ook omgevormd gaan worden, vanuit de natuurlijke hartstroom, naar nieuwe hoogten en verdieping.
In het Licht van Verandering, Groei en Bewustwording. Op weg naar een nieuwe Gouden tijd!

IK BEN Kuthumi”

*Opmerking van Willemien:
Lieve Monique,
Ik hoop van HARTE dat je iets aan dit consult mag hebben. Ik voel dat er erg veel diepte lagen in deze woorden/energie worden aangeraakt. En wellicht zal het daardoor ook even tijd nodig hebben om begrepen te worden. Zoals ik voel/begrijp uit je consult heeft dit proces hoe dan ook tijd nodig om zich uit te kristalliseren. Maar een paar belangrijke eerste stappen hierin zijn gemaakt en zullen komende tijd gaan ontstaan/ontvouwen.

Een prachtig proces van verdieping in je groei! En ik ben heel benieuwd waar deze weg jou en je werkzaamheden naar toe mag gaan leiden. Het voelt groots en ruim, alsof je op alle fronten steeds meer Lucht en Licht zult gaan krijgen, maar ook weer steeds meer toegang tot je eigen Kennis bronnen hierdoor zult gaan krijgen. Wat natuurlijk ook een enorme verdieping aan en betekenis aan je werkzaamheden mag geven.

Ik vermoed ook, via het voelen, dat er opzienbarende inzichten zullen komen met betrekken tot de dingen die je maakt, zoals de schedels en het hoe en waarom daarvan, welke je nu nog niet kan vermoeden.
Ik ben heel benieuwd naar je reactie!

Warme hartegroet,
Willemien